Geschenkbon

Op eenvoudig verzoek sturen wij één of meerdere cadeaubonnen naar u toe.  Deze zijn voorzien van een referentienummer welke u dient te vermelden bij overschrijving van het bedrag.   De cadeaucheques zijn bruikbaar vanaf het ogenblik dat het saldo voldaan is en zijn ruim 12 maanden geldig.


 

 De begunstigde neemt gewoon telefonisch of per mail contact met ons op zodat een vaardatum kan besproken worden.   De dag van de vaart neemt u in de loop van de namiddag nog even contact met ons zodat wij de vaart kunnen confirmeren.   Bij minder gunstige weersomstandigheden kunnen wij onmiddellijk een nieuwe datum bespreken.